บันทึกข้อมูลสถานประกอบการ
ปรับปรุง
แบบบันทึกข้อมูลสถานประกอบการ
กำหนดระยะเวลาฝึกงาน
กำหนดสถานประกอบการ
เปลี่ยนสถานประกอบการ
กำหนดครูนิเทศ
กำหนดสถานประกอบการรอบ 2
เปลี่ยนสถานประกอบการรอบ 2
กำหนดอนุมัติการประเมินรอบ 2
   
ข้อมูลนักเรียนฝึกงาน
ข้อมูลนักเรียนฝึกอาชีพ(DVT)
สรุปยอดสถานประกอบการ
แจ้งรหัสผ่านสถานประกอบการ
สถิติการเข้าใช้งานครูนิเทศ
ออกจากระบบ
   


 

รายงานผลการฝึกงาน / ฝึกอาชีพ


ดูรูปขนาดจริง
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา
รหัสประจำตัว :   5222010157
ชื่อ นามสกุล :    
ชื่อเล่น :   ข้อมูลการฝึกงาน 
โรงพยาบาลสินแพทย์
9/99 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
วัน/เดือน/ปี
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ความเห็น,ข้อเสนอแนะ
จากผู้ควบคุมการฝึกงาน

หมายเหตุ
30/08/2554
 
รับโทรศัพท์ , ดูเครื่องปริ้นที่ห้องบัตร และW15 จัดห้องประชุม, เตรียมเครื่องบิต
29/08/2554
 
รับโทรศัพท์ , ดูเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอไม่ติด ลงโปรแกรม windowsXP , เบิกกระดาษ A4 ของที่สต๊อก
28/08/2554
 
วัยหยุดราชการ (วันอาทิตย์)
27/08/2554
 
หยุดราชการ (วันเสาร์)
26/08/2554
 
รับโทรศัพท์ , ดูเครื่องปริ้นที่ห้องฉุกเฉิน ,ดูเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติดที่ห้องยา
25/08/2554
 
รับโทรศัพท์ , พาช่างทำความสะอาดห้องเซิร์ฟเวอร์, ตีทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์
24/08/2554
 
รับโทรศัพท์ , เบิกของที่สต๊อก , ดูเครื่องปริ้นที่ชั้น6 ตึก 1 ห้องแพทย์ไกรรภ,เดินเอกสารแจ้งปิดระบบ
23/08/2554
 
รับโทรศัพท์ , ติดตั้งเครื่องปริ้น ตึก3 ชั้น3 ,ทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์ , ดูเครื่่่องคอมพิวเตอร์ห้องยาชั้น1 ตึก2
22/08/2554
 
รับโทรศัพท์ , ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องการเงินใน ชั้น7 , เดินเอกสารแจ้งปิดระบบคอมพิวเตอร์,ถ่ายเอกสารการขอใช้อินเทอร์
21/08/2554
 
วันหยุดราชการ (วันอาทิตย์)
20/08/2554
 
วันหยุดราชการ (วันเสาร์)
19/08/2554
 
รับโทรศัพท์, ลงโปรแกรมwindows XP , ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มการขอใช้อินเทอร์เน็ต, เดินเอกสารเวียนแจ้งปิดระบบคอมพิวเตอร์
18/08/2554
 
รับโทรศัพท์, จัดห้องประุชุม ,จัดห้องทำงาน ,จัดโต๊ะทำงาน
17/08/2554
 
รับโทรศัพท์ , เปลี่ยนเครื่องปริ้นที่เวชระเีบียนตึก2 , ย้านเครื่องปริ้นเตอร์ห้องยาตึก2 , ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ไปชั้น7 , ดูเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด OPD เด็กชั้น1ตึก1
16/08/2554
 
รับโทรศัพท์ , ถ่ายเอกสารแบบฟอร์ขอใช้อินเตอร์เน็ต 100 แผ่น ,เปลี่ยนเครื่องปริ้นเตอร์ห้องยา ตึก 2 , ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปชั้น7
15/08/2554
 
รับโทรศัพท์ , ส่งเมล์ ,พิมพ์เอกสารขอโค๊ดยา , เปลี่ยนสายเครื่องปริ้นห้องบัตร ตึก 2
14/08/2554
 
หยุดราชการ (วันอาทิตย์)
13/08/2554
 
หยุดราชการ (เสาร์)
12/08/2554
 
หยุดราชการ (วันแม่)
11/08/2554
 
วันสถาปนาวิทยาลัย
10/08/2554
 
รับโทรศัพท์ , ลงwindows XP ถ่ายเอกสาร
09/08/2554
 
รับโทศัพท์ , ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ w3 ตึก3 ,ตีทะเบียนเครื่องปริ้น
08/08/2554
 
รับโทศัพท์, ดูเครื่องปริ้นที่เครื่องมือแพทย์, พิมพ์เอกสาร
07/08/2554
 
หยุดราชการ (วันอาทิตย์)
06/08/2554
 
หยุดราชการ (วันเสาร์)
05/08/2554
 
รับโทศัพท์,ติดเครื่องห้องยาw25,ตีทะเบียนเครื่องปริ้นเตอร์
04/08/2554
 
รับโทรศัพท์,แยกเอกสารปี 2552,ทำงายเอกสาร ปี2552 ,เก็บเครื่องปริ้นขึ้นชั้น
03/08/2554
 
รับโทรศัพท์, ติดเครื่องปริ้นเตอร์w7 ชั้น7 ตึก1, รับข้าวที่สต็อก ,ถ่ายเอกสารการขอใช้อินเตอร์เน็ต
02/08/2554
 
รับโทรศัพท์, ถ่ายเอกสาร , เปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์ที่คอล เซ็นเตอร์
01/08/2554
 
รับโทรศัพท์ , เปลี่ยนสายแลนด์ห้องตรวจ 2 ตึก2 , ส่งใบเปลี่ยนเวรที่ประชาสัมพันธ์ , พิมเอกสารนโยบายระบบสารสนเทศ
19/07/2554
 
รับโทรศัพท์ ,ดูเครื่องคอมพิวเตอร์ตึก3 เปิดไม่ติด, เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์2 เครื่องที่ w 7 ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์
18/07/2554
 
หยุดราชการ (ชดเชยวันเข้าพรรษา)
17/07/2554
 
หยุดราชการ (วันอาทิตย์)
16/07/2554
 
หยุดราชการ (วันเสาร์)
15/07/2554
 
วันหยุดราชการ (วันอาสาฬบูชา)
14/07/2554
 
รับโทรศัพท์ ,ยกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สต๊อก , เบิกกรัดาษ A4 ที่สต๊อก
13/07/2554
 
รับโทรศัพท์, ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มขอใช้อินเตอร์เน็ต, ไปรับข้าวที่สต๊อก
12/07/2554
 
รับโทรศัพท์ , ส่งเอกสารการขอซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่บัญชีและจัดซื้อ , ลงwindows XP
11/07/2554
 
รับโทรศัพท์ , โทรแจ้งทุกแผนกเครื่องการปิดระบบบิตเวลา 23.00 น. ประมาน 10 นาที , ดูเครื่องคอมพิวเตอร์การเงินชั้น7 ,ยกเครื่องจากเอ็กสเรย์ มาลงโปรแกรมใหม่
10/07/2554
 
หยุดราชการ (วันอาทิตย์)
09/07/2554
 
หยุดราชการ (วันเสาร์)
08/07/2554
 
ลาป่วย
07/07/2554
 
รับโทรศัพท์ , ดูเครื่องพิวเตอร์ห้อง เอ็กสเรย์, พิมพ์เอกสารขอโค๊ดยาด่วน,ส่งเมล์ขอโค๊ดยา , แก้ไขรหัสยา
06/07/2554
 
รับโทรศัพท์ , ดูเครื่องพิวเตอร์ห้องช่าง, เครื่องปริ้นกรดาษติดห้องยา
05/07/2554
 
รับโทรศัพท์ , ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้องประชุม,ดูเครื่องปริ้น-คอมพิวเตอตร์ไม่ติด แผนกกระดูก กรอกข้อมูลแบบฟอร์มขอส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
04/07/2554
 
รับโทรศัพท์, ส่ง UPS ห้องเครื่องมือแพทย์,ดูคอมเปิดไม่ติดห้องแพทย์ 6 ตึก2 เมท 3
03/07/2554
 
หยุดราชการ (วันอาทิตยฺ์)
02/07/2554
 
หยุดราชการ (วันเสาร์)
01/07/2554
 
รับโทรศัพท์ , ถ่ายเอกสารแบบขอใช้อินเทอร์เน็ต , จัดชุดเอกสาร
29/06/2554
 
รับโทรศัพท์, ถ่ายแบบฟอร์มขอใช้อินเทอร์เน็ต100 แผ่น , เบิกA43รีม ที่ห้องสต็อก , ติดตั้งoffice2007,อบรมเครื่องสำรองไฟฟ้าอัติโนมัติ (UPS) จัดชุดเอกสารสำเนา
28/06/2554
 
รับโทรศัพท์, เอาCDไปให้เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล
27/06/2554
 
รับโทรศัพท์,ห้องเอ็กสารย์คอมไม่ติด ,ห้องยาคอมเปิดไม่ได้, ปริ้นเอกสารอินเทอร์เน็ต
26/06/2554
 
หยุดราชการ (วันอาทิตย์)
25/06/2554
 
หยุดราชการ (วันเสาร์)
24/06/2554
 
รับโทรศัพท์, ถ่ายเอกสาร
23/06/2554
 
รับโทรศัพท์ , ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์การเงินในw3ตึก 3
22/06/2554
 
รับโทรศัพท์, ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องตรวจ OPDเด็กชั้น2 ห้องอาจารย์พัชรวิลัย ห้อง 1, ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์w3ตึก3 ชั้น3,ขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์
21/06/2554
 
ปริ้นใบยาวันที่ 18, จัดลำดับใบแจ้งหนี้ผู้ป่วย ,ปริ้นmemoผู้ป่วยประกันภัย, เช็คใบแจ้งหนี้
20/06/2554
 
ปริ้นใบยาวันที่ 16 , จัดลำดับใบแจ้งหนี้ผู้ป่วย ,ปริ้นmemoผู้ป่วยประกันภัย, เช็คใบแจ้งหนี้
19/06/2554
 
หยุดราชการ (วันอาทิตย์)
18/06/2554
 
หยุดราชการ (วันเสาร์)
17/06/2554
 
ปริ้นรายการยาผู้ป่วยของวันที่ 16/06/54 ปริ้นmemoผู้ป่วยประกันภัย ,เรียงลำดับในแจ้งหนี้วันที่1-4/6/54
16/06/2554
 
ปริ้นรายการยาผู้ป่วย,ปริ้นmemoผู้ป่วย ,คีย์ข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบประกัน ,เรียงลำดับใบแจ้งหนี้ผู้ป่วย,พิมพ์รายชื่อผู้ป่วยประกัน
15/06/2554
 
ปริ้นรายการยาผู้ป่วย , ปริ้นmemoผู้ป่วย , จัดลำดับใบPO ผู้ป่วย
14/06/2554
 
รับโทรศัพท์, เปลี่ยนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ห้อง4 แผนกตประสาท, ลงwindows XP
13/06/2554
 
ลาป่วย
12/06/2554
 
หยุดราชการ(วันอาทิตย์)
11/06/2554
 
หยุดราชการ (วันเสาร์)
10/06/2554
 
รับโทรศัพท์ , ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ w7
09/06/2554
 
รับโทรศัพท์, ย้ายคอมพิวเตอร์จากตึกเก่าไปตึกใหม่,ย้ายเครื่องปริ้นไปตึกใหม่,ไปดุเครื่องปริ้น ICU
08/06/2554
 
ไปวิทยาลัย อมรมการฝึกงาน
07/06/2554
 
รับโทรศัพท์, ลงwindows XP
06/06/2554
 
รับโทรศัพท์ , ส่งเอกสารห้องช่าง, เวียนหนังสือแจ้งปิดระบบคอมพิวเตอร์ 24 ชม. ,ตีทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าตึกใหม่
05/06/2554
 
วันหยุดราชการ (วันอาทิตย์)
04/06/2554
 
หยุดราชการ (วันเสาร์)
03/06/2554
 
รับโทรศัพท์,สอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งค่าเวลาที่บัตร,ดุดฝุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์,รื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
02/06/2554
 
รับโทรศัพท์, ติดตั้งดครื่องคอมพิวเตอร์, เป่าฝุ่นที่เครื่อง, นำส่งเวรnightให้ Operator
01/06/2554
 
รับโทรศัพท์, นำเอกสารไปให้คุณนุชนาถ(หัวหน้า)
31/05/2554
 
รับโทรศัพท์,ห้องแพทย์ วศิลป์ คอมพิวเตอร์ค้าง ,เน็ตเวชระเบียนหลุด, ห้องแพทย์อาจารย์ศิลา error ,แก้ไขเครื่องส่งฟิล์มแผนกประสาท
30/05/2554
 
รับโทรศัพท์ ,เบิกกระดาษ A4 ทีสต๊อก, เเจกใบอินเตอร์เน็ต w14 w10 w9 w8 , ลงโปรแกรม windows
29/05/2554
 
หยุดราชการ (วันอาทิตย์)
28/05/2554
 
หยุดราชการ (วันเสาร์)
27/05/2554
 
รับโทรศัพท์ , การเงินตึก2 โปรแกรมโหลดไม่ทัน เครื่องค้าง , W27 เครื่องปาร์มมีปัญหาโปรแกรมหายทั้งหมด, ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องประชุม, OPD เด็กห้อง12 เครื่องปริ้นไม่ได้
26/05/2554
 
ลาหยุดไปทำธุระต่างจังหวัด
25/05/2554
 
ลาหยุด ไปทำธุระที่ต่างจังหวัด
24/05/2554
 
รับโทรศัพท์ , ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ICU , ส่งUPSที่OR , เครื่องสแกนมีปัญหาที่เวรระเบียน , เปลี่ยนUPS ชั้น18 ห้องสารสนเทศ
23/05/2554
 
รับโทรศัพท์ , ปริ้นเตอร์การเงินนอก ตึก2 ปริ้นไม่ออก สาเหตุเกิดจากสายหยุด , เบิกCD,A4ที่ห้องสต๊อกสินค้า
22/05/2554
 
หยุดราชการ (วันอาทิตย์)
21/05/2554
 
หยุดราชการ (วันเสาร์)
20/05/2554
 
รับโทรศัพท์ , เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอเปิดไม่ติด ตึก1 ห้องยา , ปริ้นเตอร์ห้องฉุกเฉินEr ปริ้นไม่ออก
19/05/2554
 
รับโทรศัพท์ , ส่งเมล์ ,เปลี่ยนผ้าหมึกเครื่องปริ้น, เครื่องติดกระดาษติด
18/05/2554
 
รับโทรศัพท์ , เปลี่ยนผ้าหมึกห้องทันตกรรม
17/05/2554
 
หยุดราชการ (วันวิสาขบูชา)
16/05/2554
 
หยุดราชการ (ชดเชย)
15/05/2554
 
หยุดราชการ (วันอาทิตย์)
14/05/2554
 
หยุดราชการ (วันเสาร์)
13/05/2554
 
วันหยุดราชการ (พืชมงคล)
12/05/2554
 
รับโทรศัพท์จากOperatorแจ้งมีประชุม ให้เตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และต่อสายProjector
11/05/2554
 
พิมพ์เอกสาร, รับโทรศัพท์ ,ตีทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์ , ไปห้องแพทย์ดูเครื่องยิงบาร์โค๊ดยายิงไม่ออก
10/05/2554
 
พิมพ์เอกสาร , รับโทรศัพท์จากOperatorแจ้งเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
09/05/2554
 
พิมพ์เอกสาร , รับโทรศัพท์

 

 

 

 


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
11  ซ.เลียบคลองสอง  19  ถ. เลียบคลองสอง  แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 
โทรศัพท์  02-914-3172-3  โทรสาร 02-914-0805
http://www.bcbat.ac.th   E-mail : bcbat.bkk2012@gmaill.com

มีปัญหาระบบ   ติดต่อผู้ดูแลระบบ   เบอร์โทร. 087-604-9841