เมนูหลัก
หน้าแรก
หนังสือใหม่
หนังสือแนะนำ
หนังสือยอดนิยม
สืบค้นหนังสือ
สมาชิกที่ยืมหนังสือเกินกำหนดส่ง
เข้าใช้งานระบบ
เว็บห้องสมุดต่างๆ
ม.จุฬาลงกรณ์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.รามคำแหง
ม.สุโขทัยฯ
สถิติการใช้บริการระบบ
0001687
รายละเอียดของหนังสือ
ย้อนกลับ
ข้อมูลหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ: 894.74 ISBN: 978-974-04-7304-6
ชื่อเรื่อง: วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้เรื่องฟิสิกส์และเคมี เล่มที่: 1
ชื่อเทียบเคียง: - ชื่อชุด: วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ ลำดับที่ 5
ผู้แต่ง: ยองจู,อัน รหัสผู้แต่ง: ย169ว
รายละเอียดหนังสือ
ผู้แต่งร่วม : - ผู้แปล : วิภาพร พูลสวัสดิ์
หัวเรื่อง : เกาหลีวรรณกรรมสำหรับเยาวชน สำนักพิมพ์ :
ครั้งที่พิมพ์ : 10    ปีที่พิมพ์ : 2552 ราคา : 199    จำนวนหน้า : 197