เมนูหลัก
หน้าแรก
หนังสือใหม่
หนังสือแนะนำ
หนังสือยอดนิยม
สืบค้นหนังสือ
สมาชิกที่ยืมหนังสือเกินกำหนดส่ง
เข้าใช้งานระบบ
เว็บห้องสมุดต่างๆ
ม.จุฬาลงกรณ์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.รามคำแหง
ม.สุโขทัยฯ
สถิติการใช้บริการระบบ
0001687
พบ 1166 รายการ แสดงหน้าที่ 12 จาก 195
รายการหนังสือแนะนำ
   
เรื่อง : พัฒนาระบบ E-learning ด้วย php,MySQL AJAX
เลขเรียก : 005.12
ผู้แต่ง : จันทรขจร
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม
   
เรื่อง : การเขียนเรียงความจดหมาย
เลขเรียก : 808.4
ผู้แต่ง : ยจงวาด พูลแก้ว
 
จำนวน : 2 เล่ม    สามารถยืมได้ : 2 เล่ม
   
เรื่อง : รู้ลึก ร้รอบ รู้เร็ว ศัพท์จีน เรียนเร็ว 1
เลขเรียก : 495.1
ผู้แต่ง : นพพิชญ์ ปนะหวั่น
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม
   
เรื่อง : หลักการมัคคุเทศก์
เลขเรียก : 910
ผู้แต่ง : ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์
 
จำนวน : 6 เล่ม    สามารถยืมได้ : 6 เล่ม
   
เรื่อง : บ้านหนังสือในหัวใจ
เลขเรียก : น
ผู้แต่ง : ชมัยภร แสงกระจ่าง
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม
   
เรื่อง : สนุกในสวน
เลขเรียก : 398
ผู้แต่ง : กรรณิการ์ พรมเสาร์
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม