เมนูหลัก
หน้าแรก
หนังสือใหม่
หนังสือแนะนำ
หนังสือยอดนิยม
สืบค้นหนังสือ
สมาชิกที่ยืมหนังสือเกินกำหนดส่ง
เข้าใช้งานระบบ
เว็บห้องสมุดต่างๆ
ม.จุฬาลงกรณ์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.รามคำแหง
ม.สุโขทัยฯ
สถิติการใช้บริการระบบ
0001687
พบ 2317 รายการ แสดงหน้าที่ 13 จาก 387
รายการหนังสือใหม่
   
เรื่อง : นำเที่ยว 3 เมืองมรดกโลก
เลขเรียก : 959.3
ผู้แต่ง : อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์
 
จำนวน : 2 เล่ม    สามารถยืมได้ : 2 เล่ม
   
เรื่อง : นำเที่ยวอยุธยา
เลขเรียก : 915.9314
ผู้แต่ง : ศิรประภา ดารามาตร์
 
จำนวน : 2 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม
   
เรื่อง : เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้ ภาคตะวันออก
เลขเรียก : 913.04
ผู้แต่ง : นายรอบรู้
 
จำนวน : 2 เล่ม    สามารถยืมได้ : 2 เล่ม
   
เรื่อง : คู่มือ Access 2007 ฉบับ 2007
เลขเรียก : 005.74
ผู้แต่ง : นันทนี แขวงโสภา
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม
   
เรื่อง : คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงานโปรแหรมจัดการฐานข้อมูล Access 2007
เลขเรียก : 005.7565
ผู้แต่ง : ฝ่ายผลิตหนังสือตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
 
จำนวน : 3 เล่ม    สามารถยืมได้ : 3 เล่ม
   
เรื่อง : นำเที่ยว 7 ปราสาทหินแห่งอีสานใต้
เลขเรียก : 959.34
ผู้แต่ง : อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์
 
จำนวน : 2 เล่ม    สามารถยืมได้ : 2 เล่ม