เมนูหลัก
หน้าแรก
หนังสือใหม่
หนังสือแนะนำ
หนังสือยอดนิยม
สืบค้นหนังสือ
สมาชิกที่ยืมหนังสือเกินกำหนดส่ง
เข้าใช้งานระบบ
เว็บห้องสมุดต่างๆ
ม.จุฬาลงกรณ์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.รามคำแหง
ม.สุโขทัยฯ
สถิติการใช้บริการระบบ
0001687
พบ 2317 รายการ แสดงหน้าที่ 18 จาก 387
รายการหนังสือใหม่
   
เรื่อง : เทคนิควิธีการประเมินโครงการ
เลขเรียก : 436
ผู้แต่ง : พิสณุ ฟองศรี
 
จำนวน : 5 เล่ม    สามารถยืมได้ : 5 เล่ม
   
เรื่อง : การจัดนำเที่ยวและรายการนำเที่นวภาคเหนือตอนบน
เลขเรียก : 910
ผู้แต่ง : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา
 
จำนวน : 4 เล่ม    สามารถยืมได้ : 4 เล่ม
   
เรื่อง : ภาษาจีนกลาง 2
เลขเรียก : 495.1824
ผู้แต่ง : กิตติ พรพิมลวัฒน์
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม
   
เรื่อง : การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
เลขเรียก : 659
ผู้แต่ง : กมล ชัยวัฒน์
 
จำนวน : 5 เล่ม    สามารถยืมได้ : 5 เล่ม
   
เรื่อง : การบริหารอุตสาหกรรมบริการ
เลขเรียก : 354.68
ผู้แต่ง : นฤมล สุ่นสวัสดิ์
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม
   
เรื่อง : การจัดการช่องทางการตลาด
เลขเรียก : 658.8
ผู้แต่ง : ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม