เมนูหลัก
หน้าแรก
หนังสือใหม่
หนังสือแนะนำ
หนังสือยอดนิยม
สืบค้นหนังสือ
สมาชิกที่ยืมหนังสือเกินกำหนดส่ง
เข้าใช้งานระบบ
เว็บห้องสมุดต่างๆ
ม.จุฬาลงกรณ์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.รามคำแหง
ม.สุโขทัยฯ
สถิติการใช้บริการระบบ
0001687
พบ 2317 รายการ แสดงหน้าที่ 19 จาก 387
รายการหนังสือใหม่
   
เรื่อง : 20 คุณธรรมสำหรับเด็กดี
เลขเรียก : 170
ผู้แต่ง : อี,ปองส์ เอสเตเว ปูยอล
 
จำนวน : 3 เล่ม    สามารถยืมได้ : 3 เล่ม
   
เรื่อง : องค์การและการจัดการ
เลขเรียก : 658
ผู้แต่ง : สมคิด บางโม
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม
   
เรื่อง : คู่มือเลือกซื้อและใช้ Notebook อย่างมืออาชีพ
เลขเรียก : 004.1
ผู้แต่ง : ณัฐภูมิ โอภาภิบาล
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม
   
เรื่อง : การใช้ Excelสำหรับงานด้านการบัญชี
เลขเรียก : 005.369
ผู้แต่ง : อัญชลี พิพัฒนเสริญ
 
จำนวน : 10 เล่ม    สามารถยืมได้ : 10 เล่ม
   
เรื่อง : คู่มือการใช้งาน
เลขเรียก : 005.37
ผู้แต่ง : คณัฐช์อนงค์ อัศวสุนทรางกูร
 
หนังสือรอลงทะเบียน ไม่สามารถยืมได้
   
เรื่อง : คิดแบบ Genius
เลขเรียก : 658.314
ผู้แต่ง : ทวี ลักษณ์มีวัฒน
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม