เมนูหลัก
หน้าแรก
หนังสือใหม่
หนังสือแนะนำ
หนังสือยอดนิยม
สืบค้นหนังสือ
สมาชิกที่ยืมหนังสือเกินกำหนดส่ง
เข้าใช้งานระบบ
เว็บห้องสมุดต่างๆ
ม.จุฬาลงกรณ์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.รามคำแหง
ม.สุโขทัยฯ
สถิติการใช้บริการระบบ
0001687
พบ 2317 รายการ แสดงหน้าที่ 9 จาก 387
รายการหนังสือใหม่
   
เรื่อง : GOOGLE
เลขเรียก : 005.741
ผู้แต่ง : นวรัตน์ ธนะรุ่งรักษ์
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม
   
เรื่อง : Windows Vista&office 2007
เลขเรียก : 005.5
ผู้แต่ง : สุธีร์ นวกุล
 
จำนวน : 3 เล่ม    สามารถยืมได้ : 3 เล่ม
   
เรื่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เลขเรียก : 005
ผู้แต่ง : สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
 
จำนวน : 2 เล่ม    สามารถยืมได้ : 2 เล่ม
   
เรื่อง : การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ
เลขเรียก : 005.52
ผู้แต่ง : ปิยะ ศุภวธาสุวัฒน์
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม
   
เรื่อง : คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
เลขเรียก : 005.43
ผู้แต่ง : พงษ์เกียรติ เชษฐพิทักษ์สกุล
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม
   
เรื่อง : เรียนเก่งเรื่องกล้วยๆ
เลขเรียก : 971.3028
ผู้แต่ง : ธัญญา ผลอนันต์
 
จำนวน : 1 เล่ม    สามารถยืมได้ : 1 เล่ม